<div align="center"> <h1>Pomóż uratować Delarę Darabi!</h1> <h3>Polska strona poświęcona Delarze Darabi i kampanii na rzecz jej ułaskawienia</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://delara_darabi.w.interia.pl/" rel="nofollow">http://delara_darabi.w.interia.pl/</a></p> </div>